Help with Search courses

MODUŁ 8 -> Zaangażowanie obywatelskie

Po ukończeniu szkolenia Zaangażowanie obywatelskie uczestnik będzie potrafił m.in.: 

  • skorzystać z platformy e-PUAP i platform regionalnych
  • znaleźć stowarzyszenia i fundacje działające na jego obszarze
  • znaleźć strony instytucji publicznych działających w swojej okolicy
  • nawiązać kontakt z politykami online
  • znaleźć informacje wyborcze