Help with Search courses

MODUŁ 1 -> Edukacja

Po ukończeniu szkolenia Edukacja uczestnik będzie potrafił: 

  • wyszukać online informacje nt. różnych form kształcenia, w tym studiów wyższych, kursach, szkoleniach (internetowych i tradycyjny)
  • korzystać z różnych form, metod i narzędzi uczenia się wykorzystujących nowoczesne technologie,
  • uczestniczyć w procesach dydaktycznych on-line